POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Zapytania ofertowe

Poniżej 30 tys. Powyżej 30 tys. Wszystkie

Ilość zapytań: 11

Zakup i dostawa 79 zestawow szkolnych dla uczniow pierwszych klas w szkolach podstawowych - nabór ofert zakończony

Nabór ofert został zakończony Wybrana oferta: PARTNER XXI Sp. z o.o. , ul. Korczaka 14, 41-806 Zabrze Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Warszawa, dnia 19 maja 2017 r ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zwracam się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Dostawa: Zakup i dostawa 79 zestawów szkolnych dla uczniów pierwszych klas w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1) wraz z pakowaniem i dostarczeniem transportem dostawcy do siedzib szkół.

więcej

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 313 062 758 zł | Etaty 3318 | Uczniowie 23.714 | Placówki 68 | 1001 oddziałów w tym 7 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej