POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zakup i sukcesywne dostawy w 2021 r. środkami transportu oferenta do siedziby zamawiającego artykułów biurowych zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy-nabór ofert zakończony

2021-02-03 11:09

Wybrana oferta :

Partner Office Sp.z o.o.
ul. Bukowińska 26c/69
02-703 Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe

 

 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Zakup i sukcesywne dostawy w 2021 r. środkami transportu oferenta do siedziby zamawiającego artykułów biurowych zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1
dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy.

 

 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do dnia 15 grudnia 2021 r.

 

Kryterium oferty – cena: 60.%

 

Inne: jakość artykułów przedstawionych w ofercie - 40%

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 

 1. Zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych artykułów objętych granicami zamówienia oraz zmiany poszczególnych artykułów objętych ofertą cenową w zakresie wartości zawartej umowy.
 2. W przypadku zmiany kwoty określającej wartość umowy sporządzony zostanie aneks określający wartość ostateczną umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych artykułów w ramach wartości określonych w zawartej umowy.
 4. Zamawiający prosi oferentów o dostarczenie łącznie z ofertą cenową pokazowych, następujących artykułów biurowych:

 

 1. Zszywacz biurowy zszywający min. 30 kartek (dobrej jakośći)
 2. Zszywki biurowe 24/6 (paczka)
 3. Długopisy żelowe (dobrej jakości) granatowe np. typu Pentel, Rystor, UNI z końcówką 0, 5 mm, zapewniający lekkość pisania, gwarantujący optymalną możliwość opisywania faktur samokopiujących, bez efektu rozmazywania się.
 4. Korektory w taśmie - dł. taśmy 10 m. np. typu Pelikan
 5. Segregatory A4 szer.80 mm
 6. Zakreślacze gr. linii 2,4 mm (kolory do uzgodnienia)
 7. Gumki do ścierania np.typu Pentel (miękkie, duże)
 8. Papier xero format A-4 – ( 10 kartek) min. 80g/m2
 9. Koszulki
 10. Nożyczki

Po dokonanej ocenie jakościowej przedstawione artykuły zostaną zwrócone oferentom.

 

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 12 lutego 2021 r. pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@dbfo-wola.waw.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy, 01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2, do godz. 1500 dnia 12 lutego 2021 r.

Załączniki :

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik 1

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 371 566 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej