POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Budżet Obywatelski 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 2737/2019 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 4 października 2019 roku w sprawie realizacji projektów po przeprowadzeniu procesu budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2020 rok w Szkole Podstawowej Nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej przy ul. Syreny 5/7 w Warszawie, będzie realizowany w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego projekt pt: „Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży”. Wartość projektu wynosi 30.000 zł. Środki finansowe na realizację są objęte odrębnym planem wydatków, sprawozdawczością oraz nie będą mogły być przeznaczone przez placówkę na inne cele i zadania. Proces realizacji budżetu obywatelskiego podlega monitoringowi

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej