POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Budżet Obywatelski 2021

Zgodnie z Uchwałą Nr 4765/2020 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 1 października 2020 roku w sprawie realizacji projektów po przeprowadzeniu procesu budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2021 rok w Szkole Podstawowej Nr 387 im. Szarych Szeregów przy ul. Marcina Kasprzaka 1/3 w Warszawie, będzie realizowany w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego projekt pt: „Antysmogowy Mural”. Wartość projektu wynosi 63.500 zł. Środki finansowe na realizację są objęte odrębnym planem wydatków, sprawozdawczością oraz nie będą mogły być przeznaczone przez placówkę na inne cele i zadania. Proces realizacji budżetu obywatelskiego podlega monitoringowi.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 426 823 830 zł | Etaty 3640 | Uczniowie 27104 | Placówki 69 | 1104 oddziały w tym 22 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej