POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Zapytania ofertowe

Poniżej 30 tys. Powyżej 30 tys. Wszystkie

Ilość zapytań: 6

Zakup i dostawa 79 zestawow szkolnych dla uczniow pierwszych klas w szkolach podstawowych - nabór ofert zakończony

Nabór ofert został zakończony Wybrana oferta: PARTNER XXI Sp. z o.o. , ul. Korczaka 14, 41-806 Zabrze Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Warszawa, dnia 19 maja 2017 r ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zwracam się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Dostawa: Zakup i dostawa 79 zestawów szkolnych dla uczniów pierwszych klas w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1) wraz z pakowaniem i dostarczeniem transportem dostawcy do siedzib szkół.

więcej

Wykonanie kompleksowych prac archiwizacyjnych - nabór ofert zakończony

Nabór ofert zakończony. Wybrana oferta : SYSTEM AD Łupij, Rogulski Sp.j. 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

więcej

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 260.607.414 zł | Etaty 3230 | Uczniowie 21.955 | Placówki 69 | 925 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 14 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej