POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zapytania ofertowe

Poniżej 130 000 zł. Powyżej 130 000 zł. Wszystkie

Ilość zapytań: 49

Zakup i dostawa 79 zestawow szkolnych dla uczniow pierwszych klas w szkolach podstawowych - nabór ofert zakończony

Nabór ofert został zakończony Wybrana oferta: PARTNER XXI Sp. z o.o. , ul. Korczaka 14, 41-806 Zabrze Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Warszawa, dnia 19 maja 2017 r ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zwracam się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Dostawa: Zakup i dostawa 79 zestawów szkolnych dla uczniów pierwszych klas w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1) wraz z pakowaniem i dostarczeniem transportem dostawcy do siedzib szkół.

więcej

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 501 733 751 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej