POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zakup i sukcesywne dostawy w 2021 r. środkami transportu oferenta do siedziby zamawiającego artykułów higienicznych i środków czystości dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy-nabór ofert zakończony

2021-02-03 11:03

Wybrana oferta :

P.H. Ewapol J. Kwiatkowski
ul. Fiołkowa 2a
05-850 Ożarów Mazowiecki
Konotopa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe

 

 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i sukcesywne dostawy w 2021 r. środkami transportu oferenta do siedziby zamawiającego artykułów higienicznych i środków czystości zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1. dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy

 

 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do dnia 15 grudnia 2021 r.

 

Kryterium oferty – cena: 60.%

 

Inne: jakość artykułów przedstawionych w ofercie - 40%

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 

  1. Zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych artykułów objętych granicami zamówienia.
  2. W przypadku zmiany ilości określającej wartość umowy sporządzony zostanie aneks określający wartość ostateczną umowy.

Uwagi:

  1. Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą cenową wzorcowych próbek papieru toaletowego, ręczników papierowych, odświeżacza powietrza w butelce ze spryskiwaczem,. Na pozostałe artykuły oferent określi parametry jakościowe środków czystościowych (ew. markę i producenta). Dostarczone artykułu winny być opakowane z oznaczeniem oferenta.
  2. Środki chemii gospodarczej powinny posiadać atesty.

 

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 12 lutego 2021 r.

pocztą elektroniczną na adres mailowy: agredzinski@dbfo-wola.waw.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy, ul. Rogalińska 2 do godz. 1500 dnia 12 lutego 2021 r

 

Załączniki :

  1. Ogłoszenie
  2. Formularz ofertowy
  3. Załącznik 1

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 371 566 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej