POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zakup i dostawa 90 zestawów wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik) - nabór ofert zakończony

2020-05-28 14:34

Wybrana oferta :

PARTNER OFFICE Sp. z o.o.

ul. Bukowińska 26c/69

02-703 Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

Zwracam się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa: Zakup i dostawa 90 zestawów wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1) wraz z pakowaniem(wzór załącznik nr 2)  i dostarczeniem transportem dostawcy do siedzib szkół.

Termin realizacji zamówienia: dostawa do placówek szkolnych do dnia 21 sierpnia 2020 r.

Kryterium oferty:

Cena – 60%

Jakość – 40%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

  1. 90 kompletów zestawów przyborów szkolnych zostanie dostarczonych do siedzib szkół podstawowych zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.
  2. Każdy zestaw zostanie zapakowany w estetyczne opakowania – wg wzoru, który będzie skonsultowany z zamawiającym (przykładowy wzór załącznik nr 2)

 

Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośba do 5 najkorzystniejszych oferentów o dostarczenie wzorników asortymentowych przedstawionych w ofercie składników zestawów przyborów szkolnych

 

 

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 08.06.2020 r. na adres mailowy: sekretariat @dbfo-wola.waw.pl, złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy lub faksem na nr 22 535 61 24 do godz. 15.00

 

Załączniki :

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Formularz ofertowy
  3. Załącznik 1
  4. Załącznik 2

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 501 733 751 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej