POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zakup i dostawa 92 zestawów wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas w szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy - nabór ofert zakończony

2021-05-17 13:16

Wybrana oferta :

PARTNER
Monika Zapendowska
00-175 Warszawa
Al. Jana Pawła II 72

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

Zwracam się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Dostawa: Zakup i dostawa 92 zestawów wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas w szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1) wraz z pakowaniem(wzór załącznik nr 2)  i dostarczeniem transportem dostawcy do siedzib szkół.

 

Termin realizacji zamówienia: dostawa do placówek szkolnych do dnia 16-20 sierpnia 2021 r.

 

Kryterium oceny oferty:

Cena – 60%

Jakość – 40%

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

  1. 92 kompletów zestawów przyborów szkolnych zostanie dostarczonych do siedzib szkół podstawowych zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.
  2. Każdy zestaw zostanie zapakowany w estetyczne opakowania – wg wzoru, który będzie skonsultowany z zamawiającym (przykładowy wzór załącznik nr 2)

 

Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośba do 5 najkorzystniejszych oferentów o dostarczenie wzorników asortymentowych przedstawionych w ofercie składników zestawów przyborów szkolnych

 

Ofertę prosimy przesłać na adres mailowy: sekretariat@dbfo-wola.waw.pl lub złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy ul. Rogalińska 2, do dnia 28.05.2021 r., godz. 15.00.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Załącznik nr. 1
  3. Załącznik nr. 2

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 335 188 207 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 28 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej