POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Aktualności

Ilość artykułów: 101

Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie

Projekt został zrealizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2016 roku i polegał na wyposażeniu sali gimnastycznej w sprzęt nagłaśniający służący do organizowania wszelkiego rodzaju uroczystości, przedstawień szkolnych, w których uczestniczą uczniowie szkoły oraz społeczność lokalna.

więcej

GIEŁDA PLACÓWEK EDUKACJI POZASZKOLNEJ

21-22 maja br. w godz. 10-14 w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 4, odbędzie się GIEŁDA PLACÓWEK EDUKACJI POZASZKOLNEJ podczas, której będzie można zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek. http://www.wola.waw.pl/page/162,aktualnosci.html?id=6068

więcej

„Kotwice pamięci” – młodzież ratuje zabytki

Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2016 roku przez uczniów Gimnazjum Nr 47 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 19 w Warszawie. W ramach projektu młodzież gimnazjalna opiekuje się zabytkowymi, zaniedbanymi grobami na Cmentarzu Ewangelicko – Augsburskim przy ulicy Młynarskiej 54/56/58 w Warszawie.

więcej

Ogranizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że dnia od 1 kwietnia 2016 r obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży zawierające wzory dokumentów niezbędnych do jego organizacji, w tym m.in. zgłoszenie i kartę wypoczynku. Zawiera także szczegółowe informacje dotyczące obowiązków kierownika i wychowawcy wypoczynku, a także wzory zaświadczeń o ukończeniu przez nich kursu.

więcej

Współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi.

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 370/2016 z dnia 23 marca 2016 r. zostały uregulowane zasady współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy lokalowej. Zarządzenie ustala zasady współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej. W świetle Zarządzenia organizacje pozarządowe są ważnymi partnerami społecznymi w realizacji zadań wpisanych do „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020".

więcej

SIO marzec 2016 r.

W związku z kolejną edycją SIO - marzec 2016 roku uprzejmie informujemy, że najnowsza wersja programu SIO v.3.20 jest dostępna do pobrania ze strony Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej plik do pobrania

więcej

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przysługujących nauczycielowi dni wolnych z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14. roku życia, zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy.

Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy, którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r.

więcej

Zajęcia międzyszkolne , granty

ZAJĘCIA MIĘDZYSZKOLNE W związku z przygotowaniem uczniów do olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych placówki otrzymały dofinansowanie na realizację zajęć międzyszkolnych w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 w kwocie 27 617 zł w tym: - XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida przy ul. Obozowej 60

więcej

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 508 160 164 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej