POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Aktualności

Ilość artykułów: 101

Wydatki na oświatę w 2016 roku

Wola w tym roku pozyskała dodatkowe 23 mln zł na wydatki oświatowe. Ta kwota została przeznaczona m.in. na remonty w 49 działających na Woli placówkach edukacyjnych. Prace były prowadzone w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjum, liceach, zespołach szkół zawodowych orz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

więcej

Doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 303/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2016 roku, do dnia 7 października 2016 roku należy złożyć w Urzędzie Dzielnicy Wola wnioski o dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli w roku akademickim 2015/2016. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Dzielnicy Wola.

więcej

Zwycięskie projekty oświatowe, które będą realizowane w 2017 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego

W szkołach i placówkach oświatowych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy będzie realizowanych 5 projektów na łączną kwotę 661 778 zł . Środki finansowe na realizację projektów budżetu partycypacyjnego będą objęte odrębnym planem wydatków i sprawozdawczością oraz nie będą mogły być przeznaczone przez placówkę na inne cele i zadania. Proces realizacji budżetu partycypacyjnego będzie podlegał monitoringowi.

więcej

Wyniki głosowania w budżecie partycypacyjnym na rok 2017.

W 2017 roku z w ramach budżetu partycypacyjnego realizowanych będzie 51 projektów na łączną sumę 5 144 115 zł. W sumie na Woli oddano 10 377 głosów. Więcej informacji dotyczących wyników głosowania znaleźć można na stronie http://www.wola.waw.pl/page/index.php?id=6406&str=162 oraz www.twojbudzet.um.warszawa.pl

więcej

„ Po drugiej stronie książki ” – spotkania autorskie w Szkole Podstawowej Nr 238

W ramach Budżetu Partycypacyjnego odbywają się cykliczne spotkania uczniów szkoły oraz dzieci pobliskich przedszkoli z popularnymi autorami książek dla dzieci i młodzieży, które maja na celu promowanie czytania książek wśród uczniów. W miesiącu kwietniu odbyło się spotkanie uczniów klas VI z panią Ewą Nowak, w maju spotkanie uczniów klas I, oddziału przedszkolnego oraz wychowanków z Przedszkola Nr 403 przy ul. Góralskiej 1 z panią Katarzyną Kozubską.

więcej

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 kwietnia 2016 r. zaczynają obowiązywać przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych:

więcej

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 445 049 013 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 2 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej