POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

ZERÓWKOWICZE NA START – OTWARTE SOBOTY W PORADNIACH

2019-01-22 09:18

Na konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego przed rozpoczęciem przygotowania przedszkolnego, zapraszają specjaliści poradni psychologicznych przy ul. Zawiszy i ul. Ks. Janusza.

Specjaliści Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, zapraszają na konsultacje rodziców dzieci sześcioletnich, które są przed rozpoczęciem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Porady psychologów, pedagogów i logopedów dla dzieci z rejonu działania poradni odbywają się w soboty w godzinach 9.00 – 13.00.

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1
Ul. Zawiszy 13, tel. 22 631 08 23

  • 19 stycznia 2019 r. - psycholog, pedagog, logopeda
  • 26 stycznia 2019 r. - psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI
  • 16 lutego 2019 r. - psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI
  • 23 lutego 2019 r. -  psycholog, pedagog, neurologopeda

Poradnia  Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2
Ul. Ks. Janusza 45/47, tel. 22 836 70 88

  • 19 stycznia 2019 r.  - psycholog, pedagog, logopeda
  • 26 stycznia 2019 r. -  psycholog, pedagog, logopeda
  • 16 lutego 2019 r. -     psycholog, pedagog, logopeda

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 435 032 205 zł | Etaty 3683 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej