POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zakup i sukcesywne dostawy w 2020 r, środkami transportu oferenta do siedziby zamawiającego artykułów biurowych zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy - nabór ofert zakończony

2020-01-27 12:36

Wybrana oferta :

Nikart Paweł Porębski
01-424 Warszawa
Al. Prymasa 1000-lecia 66

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i sukcesywne dostawy w 2020 r, środkami transportu oferenta do siedziby zamawiającego artykułów biurowych zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1
dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy.

 

 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do dnia 15 grudnia 2020 r.

 

Kryterium oferty – cena: 60.%

 

Inne: jakość artykułów przedstawionych w ofercie - 40%

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 

 1. Zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych artykułów objętych granicami zamówienia ± 20% oraz zmiany poszczególnych artykułów objętych ofertą cenową w zakresie wartości zawartej umowy.
 2. W przypadku zmiany kwoty określającej wartość umowy sporządzony zostanie aneks określający wartość ostateczną umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych artykułów w ramach wartości określonych w zawartej umowy.
 4. Zamawiający prosi oferentów o dostarczenie łącznie z ofertą cenową pokazowych, następujących artykułów biurowych:

 

 1. Zszywacz biurowy zszywający min. 30 kartek
 2. Długopisy żelowe (dobrej jakości) granatowe np. typu Pentel, Rystor, UNI z końcówką 0, 5 mm, zapewniający lekkość pisania, gwarantujący optymalną możliwość opisywania faktur samokopiujących, bez efektu rozmazywania się.
 3. Korektory w taśmie - dł. taśmy 10 m. np. typu Pelikan
 4. Segregatory A4 szer.80 mm
 5. Zakreślacze gr. linii 2,4 mm (kolory do uzgodnienia)
 6. Organizer nabiurkowy z pionowymi i poziomymi pojemnikami na długopisy, karteczki
 7. Gumki do ścierania np.typu Pentel (miękkie)
 8. Papier xero format A-4 – ( 10 kartek) min. 80g/m2

Po dokonanej ocenie jakościowej przedstawione artykuły zostaną zwrócone oferentom.

 

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@dbfo-wola.waw.pl, Faksem na numer: 22535 61 24 lub złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy, 01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2, do godz. 1500 dnia 7 lutego 2020 r.

 

Załączniki :

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 501 733 751 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej