POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Sukcesywne zakupy i dostawy papieru kserograficznego w latach 2022-2023 dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy oraz szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - zakończony

2022-04-06 14:07

 

SWIZ

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00112318/01

Postanowienia umowy

 

Załączniki :

Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 371 566 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej