POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Sukcesywne zakupy i dostarczanie papieru kserograficznego w latach 2022-2023 dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy oraz szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - zakończony

2022-03-23 14:08

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Postanowienia umowy

Formularz oferty

Załącznik 1A

Załącznik 1B

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Unieważnienie

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 371 566 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej