POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

UCHWAŁA NR LXXXVI/2792/2023 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

2023-09-18 11:38

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 września 2023 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (poz. 10288) Uchwała Nr LXXXVI/2792/2023 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad  wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia , z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2023 r.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 508 160 164 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej