POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Ślubowanie uczniów-kadetów klas pierwszych

2023-04-20 08:31

Ślubowanie uczniów-kadetów klas pierwszych Oddziału Przygotowania Wojskowego i klas mundurowych Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego.

Tradycją już stało się to, że uczniowie-kadeci pierwszego rocznika Oddziału Przygotowania Wojskowego CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. W. Milewicza oraz klasy mundurowe Technikum nr 3 im. L. Krzywickiego wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego składają uroczyste ślubowanie w tym tak ważnym dla historii Polski i dla każdego Polaka miejscu jakim jest Grób Nieznanego Żołnierza. Jest  to niezaprzeczalny symbol walki o niepodległość, symbol niezłomności, bohaterstwa oraz takich wartości jak patriotyzm, wiara w zwycięstwo, odwaga.
W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele Pana Rafała Trzaskowskiego - Prezydenta m.st. Warszawy, Pani Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, Radni Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz żołnierze zawodowi reprezentujący zaprzyjaźnione ze szkołą jednostki wojskowe.
Ślubowanie odbyło się w asyście Pułku Reprezentacyjnego Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 371 566 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej