POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH NA WOLI

2019-02-26 10:01

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum (w załączeniu harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej oraz harmonogram działań gimnazjalisty w ramach elektronicznej rekrutacji na przyszły rok szkolny). Wolskie szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne przygotowały dla nich 6358 miejsc w 206 oddziałach, z czego:

  • w liceach ogólnokształcących: 3874
  • w technikach: 1994
  • w branżowych szkołach: 490

Każda szkoła utworzy oddzielnie klasy dla absolwentów szkół podstawowych i III klas gimnazjów. Ich liczby są porównywalne. Licea ogólnokształcące planują otworzyć w sumie 124 oddziały klas I, technika 65, a branżowe szkoły I stopnia 17. Większość z nich, z uwagi na tzw. „podwójny rocznik”, podwoiła liczbę miejsc w stosunku do roku szkolnego 2018/2019.

 

Aby pomóc uczniom w podjęciu decyzji, jaką szkołę wybrać, nasze placówki organizują tzw. dni otwarte (terminy w załączeniu) podczas, których uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół. Biorą także udział w targach edukacyjnych, które co roku odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki na początku marca (prezentacje liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół dla absolwentów szkół podstawowych odbędą się 5 i 6 marca natomiast dla absolwentów gimnazjów 7 i 8 marca). Doradcy zawodowi oraz specjaliści
z poradni psychologiczno-pedagogicznych zapraszają uczniów wraz z rodzicami na indywidualne konsultacje dotyczące predyspozycji zawodowych (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2,
ul. Księcia Janusza 45/47, tel. (22)  836 70 88, http://www.poradnia2.waw.pl/, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, ul. Zawiszy 13,  (22) 6315773), http://www.zppp1.waw.pl/).

Udział w tegorocznej rekrutacji tzw. „podwójnego rocznika” uczniów oznacza nie tylko spory wysiłek organizacyjny dla całych społeczności szkolnych, ale wiążę się również z konkretnymi wydatkami na rzecz modernizacji/adaptacji pomieszczeń szkolnych oraz zakupem pomocy dydaktycznych
i wyposażenia (np. mebli). W 2018 r. na realizację dostosowań, Zarząd Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy przeznaczył 4 216 010 zł, Biuro Edukacji m.st. Warszawy - 1 600 000 zł, łącznie wyasygnowano kwotę 5 816 010 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

  • wyposażenie (np. zakup mebli) - 1 540 000 zł,
  • zakup pomocy dydaktycznych - 1 899 000 zł,
  • adaptację/modernizację pomieszczeń - 2 377 010 zł.

Planowana jest także budowa dwóch boisk sportowych (w XXIV Liceum Ogólnokształcącym
im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Obozowa 60 i w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych,
ul. Ogrodowa 16) oraz hali pneumatycznej (w XL Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego, ul. Platynowa 1). Szkoła to nie tylko baza, ale przede wszystkim ludzie i atmosfera. Gwarantujemy, że każda nasza wolska szkoła ma niepowtarzalny klimat i „stawi czoła” różnym wyzwaniom reformy.

- Jestem przekonana, że mimo faktu podwójnej rekrutacji, dzięki wsparciu rodziców i nauczycieli, tegoroczni absolwenci szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych odnajdą swoje miejsce w szkole ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, która pomoże im rozwinąć zainteresowania i umiejętności oraz dobrze przygotuje do wyboru dalszej drogi zawodowej. Wolskie szkoły są przygotowane
i czekają na swoich przyszłych uczniów – 
mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola.

Pliki do pobrania:

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 435 032 205 zł | Etaty 3683 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej