POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

„Klawa zabawa”

2023-04-26 11:53

W kwietniu odbył się dzielnicowy konkurs plastyczny pt. „Klawa zabawa” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej.

 

Patronat nad nim objął Krzysztof Strzałkowski – Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W jego organizację zaangażowani byli także członkowie Dzielnicowego Centrum Integracji Dzielnicy Wola, Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Fundacja Kulawa Warszawa.

Konkurs przeprowadzony został w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Miał za zadanie:

  • rozbudzenie i kształtowania wyobraźni plastycznej,
  • uwrażliwienie uczestników w zakresie problemów osób niepełnosprawnych,
  • kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród dzieci, sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi,
  • pobudzenie świadomości istnienia różnych niepełnosprawności i trudności z nimi związanymi.

 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło ponad 80 prac. Po burzliwych obradach jury nagrodziło 16 uczniów.

21 kwietnia br. oprócz uroczystego wręczenia nagród laureaci i finaliści wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicielki Fundacji Kulawa Warszawa, podczas których mogli wczuć się w sytuację osób niepełnosprawnych. Zdobyli również wiedzę, w jaki sposób nieść pomoc, aby była ona skuteczna i nie powodowała dyskomfortu.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i uczestnikom konkursu. Prace były wspaniałe!

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 501 733 751 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej