POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Goście z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie

2024-05-23 06:43

21 maja br. Szkołę Podstawową nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi odwiedzili goście z Ukrainy– uczestnicy kursu Edukacja integracyjna i włączająca, organizowanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Grupę przybyłych stanowili wykładowcy, absolwenci i studenci Stołecznego Uniwersytetu Kijowskiego im. Borysa Hrinczenki. Pracujący na uczelniach, w szkołach i poradniach nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, dziekan oraz studenci reprezentowali placówki lwowskie, tarnopolskie i kijowskie.

 

Goście zadawali wiele pytań dotyczących pracy nauczyciela w Polsce. Interesowali się awansem zawodowym, wykształceniem, formami doskonalenia zawodowego, zróżnicowaniem wymiaru pensum dydaktycznego.

 

Jednak najważniejszą kwestią omawianą podczas spotkania była specyfika edukacji integracyjnej i włączającej. Przybyłych zaproszono do obserwowania czterech lekcji w oddziałach integracyjnych (w klasie 1, 3 i w dwóch klasach 6), by mogli zobaczyć, na czym polega współpraca między uczniem, nauczycielem współorganizującym proces kształcenia i nauczycielem prowadzącym.

 

Po lekcjach goście pochylili się nad dokumentami, które dotyczą ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dowiedzieli się, czym są: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinia – dokumenty wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną; kto i jak na ich podstawie opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, a także w jakim celu tworzy się dokument wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Przybyli z dużym zainteresowaniem analizowali karty pracy w kilku dostosowanych wersjach (obserwowali na przykład, co cechuje kartę pracy dla dziecka z afazją czy niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jak wygląda dostosowanie dla ucznia w spektrum autyzmu itp.). Porównywali również różne arkusze egzaminacyjne CKE.

 

Na koniec gospodarze zaprosili przyjezdnych do zwiedzenia szkolnych pracowni, w których odbywają się zajęcia specjalistyczne.

 

Spotkanie było niezwykle owocne dla wszystkich jego uczestników.

 

Źródło : https://wola.um.warszawa.pl/-/goscie-z-ukrainy-w-szkole-podstawowej-nr-236-z-oddzialami-integracyjnymi-im-ireny-sendlerowej-w-warszawie

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej