POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Autorskie klasy matematyczne

2019-03-08 08:25

W Szkole Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, od września 2017 r. funkcjonują autorskie klasy  matematyczne, realizujące rozszerzony program nauczania matematyki, którego autorem jest prof. Wojciech Guzicki.

 

Obecnie, do klas siódmych i  ósmej – matematycznych, uczęszczają utalentowani  uczniowie  - laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych z terenu Warszawy i jej okolic. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem sprawuje Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie (podobnie jak w roku ubiegłym) odnoszą duże sukcesy:

w finale Matematycznego Konkursu Przedmiotowego wzięło udział 15 uczniów, a do finału Olimpiady Matematycznej Juniorów zakwalifikowało się 11 młodych matematyków. Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom - życzymy jak najwyższych wyników!

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 435 032 205 zł | Etaty 3683 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej