POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2014 rok.

2014-12-12 01:25

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy przypomina, że zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21) w terminie do dnia 15 marca 2015 r. należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o odpadach za rok 2014 ( np. świetlówki, komputery, sprzęt elektryczny, tonery oraz odpady segregowane : papier, plastik, szkło, pod warunkiem, że placówka posiada karty przekazania odpadów ) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Sprawozdania można przesyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
lub:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Środowiska ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.
składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26.
Aktywny formularz sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej www.mazowia.pl w zakładce Ekologia i środowisko - roczne sprawozdania z gospodarki odpadami, pod nazwą „Nowy formularz zbiorczego zestawienia danych o odpadach ( dotyczący lat 2011 -2014)"
Placówki posiadające karty odpadów sporządzając sprawozdanie wypełniają Dział 1 - Dane
o posiadaczu odpadów - tabela A oraz Dział 2 - Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 508 160 164 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej