POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Warszawska Grupa Zakupowa

2014-12-01 01:40

W związku z przystąpieniem szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy do Warszawskiej Grupy Zakupowej przypominamy o konieczności rozwiązania obowiązujących do dnia 31 grudnia 2014 r. umów na dostawy energii elektrycznej, aby uniknąć ich przedłużenia na czas nieokreślony. Przypominamy również o konieczności zawarcia umów dystrybucyjnych na rok 2015
z dystrybutorem energii elektrycznej RWE Stoen OPERATOR sp. z o.o. Nowe umowy powinny zostać zawarte na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. Umowa na obrót z wyłonioną firmą PGE Obrót Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Warszawie została zawarta w dniu 25 sierpnia 2014r. w imieniu szkół i placówek oświatowych przez Prezydenta m. st. Warszawy.

 

Informujemy, że umowa na dostawę energii elektrycznej jest dostępna w DBFO-Wola m. st. Warszawy.

Dokumenty do pobrania :

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 508 160 164 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej