POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Ustawa okołobudżetowa (odpis na ZFŚS, środki na doskonalenie nauczycieli)

2017-02-08 20:15

W 2017 roku nie zmieni się wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Do ustalenia tego odpisu tak samo, jak w 2016 roku, będzie miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dniu 01.01.2012 roku, czyli 2.618,10 zł. Zmianie ulega wysokość odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi. Ustala się go na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wynagrodzenie to wynosi 3.161,77 zł. Nie zmienią się zasady wyliczania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 02.12.2016 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 roku poz. 1984)

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 435 032 205 zł | Etaty 3683 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej