POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w roku 2014

2014-12-01 01:27

Uprzejmie przypominamy o obowiązku sporządzenia i przekazania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2015 r. rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach – obowiązek dotyczy wszystkich zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego, w tym zamówień poniżej progu 30 000 euro.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania(Dz.U. z dnia 12 grudnia 2013 r., poz. 1530), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego urzędu Zamówień Publicznych

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 508 160 164 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej