POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

SIO marzec 2017 r.

2017-03-09 20:08

W związku z kolejną edycją SIO - marzec 2017 roku uprzejmie informujemy, że najnowsza wersja programu SIO v.3.22 jest dostępna do pobrania ze strony Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej plik do pobrania

Do prawidłowego sporządzenia sprawozdania niezbędna jest aktualna wersja wirtualnej maszyny JAVA (JRE) można ją pobrać tutaj

Dokładne instrukcje merytoryczne dotyczące wprowadzania przekazanych danych, a także opis działania programu oraz eksport danych znajduje się pod adresami:
Pobierz instrukcje:
Instrukcja techniczna obsługi programu SIO
Instrukcja merytoryczna obsługi programu SIO wersja 3.22 – spis na dzień 31 marca 2017 roku

W obecnej edycji Systemu Informacji Oświatowej (marzec 2017 roku – wersja 3.22) w tabeli I1. Identyfikacja znajduje się nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1. Jednocześnie prosimy o aktualizację adresów e-mail w tzw. „starym SIO" i w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO).

Podczas weryfikacji danych SIO należy zwrócić szczególną uwagę, aby dane dotyczące liczby uczniów (w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) były zgodne z danymi:
- w aktualnych arkuszach organizacyjnych (w przypadku szkół samorządowych);
- w systemie rozliczeń dotacji ODPN (w przypadku szkół prowadzonych przez inne organy niż samorząd m.st. Warszawy).

Jednocześnie proszę o szczegółową weryfikacje danych identyfikacyjnych (w tym REGON, RSPO, typ organu prowadzącego i ewidencyjnego – gmina/miasto na prawach powiatu).

Dane finansowe do tabeli: K01, W1, W2 na dzień 31 marca 2017 r. zostaną przesłane przez DBFO do szkół i placówek oświatowych drogą elektroniczną do dnia 31 marca 2017 r.

Termin oddania SIO.
Uprzejmie prosimy o przekazanie sprawozdań SIO w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz papierowej do dnia 5 kwietnia 2017 r., DBFO - Wola ul. Rogalińska 2, pokój nr 15 (I piętro) do Pani Dagmary Krajewskiej, tel. (0-22) 53-56-138.

Prosimy również o śledzenie komunikatów na stronach Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz MEN:
http://edukacja.warszawa.pl/
https://cie.men.gov.pl/index.php/sio.html

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym (art. 105 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej), dotychczasowy system (tzw. „stare SIO") funkcjonuje do 31 grudnia 2017 r. Tym samym, w 2017 r. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  funkcjonuje dwutorowo w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. "nowym SIO". Na bieżąco rozwijana jest aplikacja nowego SIO, do której należy wprowadzać dane w miarę udostępniania funkcjonalności (Informacje o udostępnieniu kolejnych funkcjonalności będą publikowane na stronie https://sio.men.gov.pl/ dedykowanej nowemu SIO).

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 435 032 205 zł | Etaty 3683 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej