POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł, zatem wartość podprogowa to 129.351 zł netto. Podstawą prawną tej regulacji jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

więcej

BUDŻET PATRYCYPACYJNY – 2019 rok kolejna edycja

W Dzielnicy Wola m.st. Warszawy już po raz piąty mieszkańcy będą bezpośrednio decydować o publicznych wydatkach. Każdy mieszkaniec może zgłaszać swoje pomysły na projekty i współdecydować o tym na co zostanie przeznaczona kwota 5.500.000 zł w ramach budżetu partycypacyjnego na terenie Dzielnicy Wola. Spotkanie otwierające nową edycję Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok odbędzie się dnia 30.XI. br. o godz.18:00 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – Sala Sesji.

więcej

Tropami przyrody- ścieżka edukacyjno - przyrodnicza

w Przedszkolu Integracyjnym Nr 209 „ Zaczarowane Ziarenko ” przy ul. Deotymy 52 w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok została utworzona ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, którą wyposażono w tablice interaktywno – edukacyjne, szklarnię , sprzęt ogrodowy.

więcej

KONTYNUACJA ZAJĘĆ MIĘDZYSZKOLNYCH „SMOK”

W semestrze letnim roku szkolnego 2017/2018 w związku z przygotowaniem uczniów do olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół „ Smok ” , szkoły Dzielnicy Wola otrzymały dofinansowanie kwocie 32.306 zł na kontynuację zajęć międzyszkolnych realizowanych w semestrze zimowym w tym:

więcej

Spotkanie w sprawie szkoły na Odolanach

Na spotkanie informacyjne w sprawie budowy szkoły na Odolanach zaprasza mieszkanki i mieszkańców Urząd Dzielnicy Wola. W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwych lokalizacji szkoły i możliwe terminy jej powstawiania.

więcej

„EDUKACYJNA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA

W Przedszkolu Nr 135 przy ul. Ringelbluma 1 w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok została utworzona ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, którą wyposażono w tablice interaktywno - edukacyjne oraz sprzęt ogrodowy. Ścieżka wzbogaci ofertę edukacyjną przedszkola , udostępniona zostanie dzieciom i uczniom z pobliskich przedszkoli i szkół oraz ze środowisk lokalnych.

więcej

WYNIKI GŁOSOWANIA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018

Znamy wyniki głosowania na projekty złożone do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018. Na Woli padł rekord oddanych głosów, na projekt Wolskie Lato Filmowe oddano 3593 głosów - najwięcej w całej Warszawie !!! Łącznie na Woli będziemy realizowane 58 projektów.

więcej

„Bezpieczna+

Z przyjemnością informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petöfiego w Warszawie, ul. Grabowska 1, jako jedna z dwóch warszawskich szkół będzie realizować w nadchodzącym roku szkolnym Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach– „Bezpieczna+". Celem „Bezpiecznej+" jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.

więcej

WOLSCY MATURZYŚCI POSADZILI DRZEWA NA SKWERZE APFELBAUMA

U zbiegu ulicy Smoczej i Dzielniej, na skwerze Apfelbauma, absolwenci 17 wolskich szkół ponadgimnazjalnych, sadzili drzewa. Właśnie w taki sposób postanowili uczcić uzyskanie świadectw dojrzałości w dniu 30 czerwca 2017 r. Więcej informacji na stronie Urzędu Dzielnicy Wola

więcej

W Szkole Podstawowej Nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a został zrealizowany kolejny projekt w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2017 roku

„ Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska szkoły " W ramach projektu na terenie szkolnego boiska utworzono ogólnodostępną siłownię plenerową, którą wyposażono w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Siłownia stanie się miejscem do spędzania zdrowego czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

więcej

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 312 979 524 zł | Etaty 3318 | Uczniowie 23.714 | Placówki 68 | 1001 oddziałów w tym 7 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej