POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Aktualności

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

W ramach XIII edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne szkoły i placówki oświatowe dzielnicy Wola m. st. Warszawy otrzymały w semestrze zimowym roku szkolnego 2017/2018 dofinansowanie w kwocie 125.313 zł na realizację 18 projektów. Program będzie realizowany w:

więcej

DBFO Wykonanie wydatków budżetu oświaty w 2017 roku

Wykonanie wydatków budżetu oświaty w 2017 roku

Ogółem na kwotę – 239.462.839,25 zł tj. 99,50 % planu w tym: • wydatki płacowe – 182.862.827,86 zł tj. 100% • wydatki rzeczowe – 47.128.199,41 zł tj. 99,03% • wydatki majątkowe – 3.074.757,30 zł tj. 91,53% • zadania dodatkowe – 6.397.054,68 zł tj. 93,39% m.in. budżet partycypacyjny, programy UE, doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej.

więcej

DBFO Biblioteka i czytelnia multimedialna na ul. Wolność

Biblioteka i czytelnia multimedialna na ul. Wolność

W XXX LO im. Jana Śniadeckiego przy ulicy Wolność 1/3 został zrealizowany kolejny projekt w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2017 roku „ Biblioteka i czytelnia multimedialna na ul. Wolność ” W ramach projektu zaadaptowano pomieszczenia szkoły na bibliotekę i czytelnię multimedialną, którą wyposażono w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz bogaty księgozbiór. Z biblioteki i czytelni będą korzystać nie tylko uczniowie liceum , ale także będzie udostępniona wszystkim mieszkańcom Dzielnicy.

więcej

DBFO Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł, zatem wartość podprogowa to 129.351 zł netto. Podstawą prawną tej regulacji jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

więcej

BUDŻET PATRYCYPACYJNY – 2019 rok kolejna edycja BUDŻET PATRYCYPACYJNY – 2019 rok kolejna edycja

BUDŻET PATRYCYPACYJNY – 2019 rok kolejna edycja

W Dzielnicy Wola m.st. Warszawy już po raz piąty mieszkańcy będą bezpośrednio decydować o publicznych wydatkach. Każdy mieszkaniec może zgłaszać swoje pomysły na projekty i współdecydować o tym na co zostanie przeznaczona kwota 5.500.000 zł w ramach budżetu partycypacyjnego na terenie Dzielnicy Wola. Spotkanie otwierające nową edycję Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok odbędzie się dnia 30.XI. br. o godz.18:00 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – Sala Sesji.

więcej

Tropami przyrody- ścieżka edukacyjno - przyrodnicza Tropami przyrody- ścieżka edukacyjno - przyrodnicza

Tropami przyrody- ścieżka edukacyjno - przyrodnicza

w Przedszkolu Integracyjnym Nr 209 „ Zaczarowane Ziarenko ” przy ul. Deotymy 52 w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok została utworzona ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, którą wyposażono w tablice interaktywno – edukacyjne, szklarnię , sprzęt ogrodowy.

więcej

KONTYNUACJA ZAJĘĆ MIĘDZYSZKOLNYCH „SMOK” KONTYNUACJA ZAJĘĆ MIĘDZYSZKOLNYCH „SMOK”

KONTYNUACJA ZAJĘĆ MIĘDZYSZKOLNYCH „SMOK”

W semestrze letnim roku szkolnego 2017/2018 w związku z przygotowaniem uczniów do olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół „ Smok ” , szkoły Dzielnicy Wola otrzymały dofinansowanie kwocie 32.306 zł na kontynuację zajęć międzyszkolnych realizowanych w semestrze zimowym w tym:

więcej

Spotkanie w sprawie szkoły na Odolanach Spotkanie w sprawie szkoły na Odolanach

Spotkanie w sprawie szkoły na Odolanach

Na spotkanie informacyjne w sprawie budowy szkoły na Odolanach zaprasza mieszkanki i mieszkańców Urząd Dzielnicy Wola. W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwych lokalizacji szkoły i możliwe terminy jej powstawiania.

więcej

„EDUKACYJNA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „EDUKACYJNA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA

„EDUKACYJNA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA

W Przedszkolu Nr 135 przy ul. Ringelbluma 1 w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok została utworzona ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, którą wyposażono w tablice interaktywno - edukacyjne oraz sprzęt ogrodowy. Ścieżka wzbogaci ofertę edukacyjną przedszkola , udostępniona zostanie dzieciom i uczniom z pobliskich przedszkoli i szkół oraz ze środowisk lokalnych.

więcej

WYNIKI GŁOSOWANIA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018 WYNIKI GŁOSOWANIA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018

WYNIKI GŁOSOWANIA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018

Znamy wyniki głosowania na projekty złożone do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018. Na Woli padł rekord oddanych głosów, na projekt Wolskie Lato Filmowe oddano 3593 głosów - najwięcej w całej Warszawie !!! Łącznie na Woli będziemy realizowane 58 projektów.

więcej

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej