POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zakup i dostawa 102 zestawów wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas w szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1) wraz z pakowaniem

2024-05-29 13:01

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa: Zakup i dostawa 102 zestawów wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas w szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1) wraz z pakowaniem (wzór załącznik nr 2) i dostarczeniem transportem dostawcy do siedzib szkół.

Termin realizacji zamówienia: dostawa do placówek szkolnych do dnia 19-21 sierpnia 2024 r.

Kryterium oceny oferty:

Cena – 60%

Jakość – 40%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

  1. 102 kompletów zestawów przyborów szkolnych zostanie dostarczonych do siedzib szkół podstawowych zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.
  2. Każdy zestaw zostanie zapakowany w estetyczne opakowania – wg wzoru, który będzie skonsultowany z zamawiającym (przykładowy wzór załącznik nr 2)

 

Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośba do 5 najkorzystniejszych oferentów o dostarczenie wzorników asortymentowych przedstawionych w ofercie składników zestawów przyborów szkolnych

 

Ofertę prosimy przesłać na adres mailowy: sekretariat.dbfowol@eduwarszawa.pl lub złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy ul. Rogalińska 2, do dnia 7 czerwca 2024 r., godz. 15.00.

 

Załączniki :

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej